همایش ها و برنامه ها

tadris-ax-03


tadris-ax-02 tadris-ax-01 2  70


استاد شفاعی میزبان برنامه مردم چی میگن شبکه 3
با موضوع انتخاب رشته کنکور سراسری 95

IMG_20160824_222535

IMG_20160824_222545

IMG_20160824_222550